ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 14 تیر 1394 11:48

ܥܒܼܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܠܘܝܢ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܥܒܼܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܠܘܝܢ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

 

 

 

ܥܒܼܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܠܘܝܢ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܕܝܘܡ ܥܒܼܪܗ ܠܘܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܒܥܕܢܐ ܕܥܒܪܬܗ ܐܘܦ ܝܗܒܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ̈.نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید