چهارشنبه, 24 تیر 1394 11:39

ܡܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪܪ ܐܠ ܫܐܡ ܒܣܘܪܝܐ

ܡܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪܪ ܐܠ ܫܐܡ ܒܣܘܪܝܐ

 

ܡܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪܪ ܐܠ ܫܐܡ ܒܣܘܪܝܐ


ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪ ܐܠ ܫܐܡ ܕܝܠܗ ܚܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ  ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ ܒܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܐܒܘ ܥܒܕܘܠ ܪܗܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܗ ܕܬܪܝܢ ܓܢܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܐ ܕܐܝܬܗܘܐ ܥܡܗ ܒܘܡܒ ܡܘܦܩܝܠܗܘܢ ܒܩܢܛܪܘܢ ܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܒܘܛܠܗܗ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܣܘܪܝܐ.

 ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܐܘܦ ܡܝܐܠܗܘܢ 6 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید