چهارشنبه, 11 شهریور 1394 11:03

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ

 

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕܓܢܗ ܠܦܢܝܬܐ ܘܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܢܣ ܥܒܼܪܗ ܠܐܠ ܓܻܙܝܪܗ

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܒܫܘܪܝܐ ܚܫܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܢܣ ܘܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܢܣ ܘܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܗ ܚܙܘܩܝܐ ܙܐ ܙܪܝܦ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܠ ܓܻܙܝܪܗ ܘܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܐܢܐ ܬܦܩܝܬܐ ܘܗܡܙܡܝܬܐ ܝܢܐ ܡܢ.ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒܘܝܢ ܘܡܢ ܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ

 .
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
دیدار ظریف با "بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی
 
(تصاویر) دیدار ظریف با بوتفلیقه و السبسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید