یکشنبه, 14 آبان 1391 12:07

ܚܘܪܙܐ ܫܒܬܝܐ ܕܐܚܢ̈ܢ ܘܐܚܬܘ̈ܢ-(ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܠ ܣܝܬ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܕܝܘܟܘ̈ܢ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܣܝܪ ܗܕܘܢ ܒܝܬ ܝܘܪܝ ܡܫܬܠܢܐ ܕܓܘܕܐ ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܠܐ ܕܐܘܪܡܝ)

ܚܘܪܙܐ ܫܒܬܝܐ ܕܐܚܢ̈ܢ ܘܐܚܬܘ̈ܢ-(ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܠ ܣܝܬ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܕܝܘܟܘ̈ܢ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܣܝܪ ܗܕܘܢ ܒܝܬ ܝܘܪܝ ܡܫܬܠܢܐ ܕܓܘܕܐ ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܠܐ ܕܐܘܪܡܝ)

Media

Add comment


Security code
Refresh