پنج شنبه, 08 مهر 1395 10:42

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈

 ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܬܘܛܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܬܘܛܝܬܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܒܪ ܩܠܐ ܓܘܪܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܘܦܢܝܬܐ. ܐܗܐ ܩܐ ܓܗܐ ܕ 10 ܝܠܗ ܕܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܘܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܙܐ ܗܘܝܠܗ ܚܕܐ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ.

تماشاخانه تصویر

{gallery}8332{/gallery}

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید