ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 28 دی 1395 11:45

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܐܣܝܐ ܐܢܝܬܐ ܦܘܪ ܫܗܒܙ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܐܢܦ̇ܘܠܢܙܐ ܒܐܩܡܐ ܕܣܬܘܐ- ܡܫܡܝܡܘܢ̈

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܐܣܝܐ ܐܢܝܬܐ ܦܘܪ ܫܗܒܙ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܐܢܦ̇ܘܠܢܙܐ  ܒܐܩܡܐ ܕܣܬܘܐ- ܡܫܡܝܡܘܢ̈

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید