سه شنبه, 03 اسفند 1395 12:02

ܓܘܬܐ ܕܬܘܪ( ܘܠܝܒܘܠ) - ܡܩܪܡܬܐ ܕܟܐܠܗ ܕܡܐܘܢܕܪܐܢ ܘ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܗܪ ܕܐܪܝ ܕܐܘܪܡܢܝ ܘܥܒܼܪܬܐ ܕܕܝܗ ܠܪܗܛܐ ܕܦܠܓܘ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܐ̈ ܛܥܠܝܬܐ- ܨܘܪܝܬܐ̈

ܓܘܬܐ ܕܬܘܪ( ܘܠܝܒܘܠ) - ܡܩܪܡܬܐ ܕܟܐܠܗ ܕܡܐܘܢܕܪܐܢ ܘ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܗܪ ܕܐܪܝ ܕܐܘܪܡܢܝ ܘܥܒܼܪܬܐ ܕܕܝܗ ܠܪܗܛܐ ܕܦܠܓܘ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܐ̈ ܛܥܠܝܬܐ- ܨܘܪܝܬܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید