جمعه, 08 ارديبهشت 1396 22:21

ܗܡܙܡܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܘ ܡܘܚܙܝܬܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܣ - ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ . ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܒܘܬ ܡܥܕܝܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܘ ܚܘܪܙܐ ܕܕܝܗ ܫܘܪܟܐ ܝܘܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܣܝܕ ܡܘܨܬܦ̇ܐ ܡܝܪ ܣܠܝܡ ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܣܝܕ ܡܘܨܬܦ̇ܐ ܗܫܡܝ ܛܒܐ ܘ ܡܘܗܡܕ ܒܩܪ ܩܐܠܝܒܐܦ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید