پنج شنبه, 05 اسفند 1395 11:02

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܘܠܝܡ ܕܢܐܝܠ

پنج شنبه, 04 آذر 1395 10:55

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܘܠܝܡ ܘܨܝܠ ܦܐܪܐ

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 11:57

ܡܫܘܚܬܐ - ܡܢ ܘܠܝܡ ܕܐܢܐܝܠ

یکشنبه, 14 شهریور 1395 11:34

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

دوشنبه, 18 مرداد 1395 23:14

ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܡܐ - ܡܢ ܣܝܡܘܢ ܟܪܡܝ