This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 08 آبان 1391 09:12

ܚܘܪܙܐ ܫܒܬܝܐ ܕܐܚܢܢ̈ ܘ ܐܚܬܘ̈ܢ

شنبه, 07 مرداد 1391 15:09

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܣܗܡ̈ܐ ܦܪܝܫܐ ܐܟܼ ܙܡܪܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܥܡ ܛܥܠܢ̈ܐ ܘ ܫܪܟܢ̈ܐ ܒܐ ܙܘܝܚܐ ܕ ܬܡܘܙ
سه شنبه, 03 مرداد 1391 09:08

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
سه شنبه, 13 تیر 1391 20:30

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܙܡܪܝܬ̈ܐ – ܫܪܒܐ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܝܩܪܐ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ
یکشنبه, 04 تیر 1391 17:45

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܚܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 27 خرداد 1391 21:44

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܙܡܪܝܬ̈ܐ – ܫܪܒܐ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܝܩܪܐ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪܝܐ – ܟܠܕܝܐ ܒܐ ܡܘܬܒܪܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 08:15

ܐܚܢ̈ܢ ܘ ܐܚܬܘ̈ܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܚܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
دوشنبه, 08 خرداد 1391 08:15

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܪܒܐ – ܙܡܪܝܬܐ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܬܘܪ ܚܡܘܝܝܐܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܦ̰ܘܬܒܐܠ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:51

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:33

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1391 13:39

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1391 17:03

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
یکشنبه, 27 فروردين 1391 17:22

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

 ܚܘܪܙܐ ܝܘܡܝܐ ܚܕ ܒܫܒܬܐ 15-4-2012
جمعه, 25 فروردين 1391 13:44

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܠܐܟܐ ܟܐ ܡܥܨܝܬܘ̈ܢ ܫܡܥܝܬܘ̈ܢ
ܒ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ  ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܚܒܘܪܐ ܝܠܐ ܕ ܒܬ ܗܘܐ ܟܢܕܝܕܐ ܩܐ  ܡܘܬܒܻܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ
صفحه2 از2