ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ
ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܣܝܥܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢ - ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܦܪܢܣܐ ܘ …
ܐܝܪܢ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܛܒܐ̈  ܦܪܝܣܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܒܝܕ ܬܗܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ݊ ܛܒܐ ܦܝܫܐ ܦܪܝܣܐ ܒܘܬ ܫܕܤܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ …
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܡܢ ܘܣܘܪܝܐ  ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܪܢܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘܥܪܒܣܬܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܝܡܢ . ܐܗܐ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܙܡܝܪܬܐ ܕܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܶܩ:ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘܰܚܙܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܦܶܠܥܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܗܳܐ ܕܒܺܝܪܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܥܒܺܝܪܒܥܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐܠܰܡܥܰܠܝܽܘ ܢܶܓܕܽܘܠ ܛܰܘܣܳܐܘܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐܐܳܪܰܥ ܠܰܢ ܒܐܽܘܪܚܰܢ ܩܺܐܪܣܳܐܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪNaumF  …
ܦܪܝܕܢ ܒܝܬ ܐܒܪܐܡ ܐܬܘܪܝܐ‏ (1891 - 1926) ܗܘ ܐܣܝܐ ܘܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܫܪܒܫ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܐܝܪܢ. ܘܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܘܬ ܥܡܗ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܒܠܝܣܝ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܓܘ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܘܪܣܢܝܬܐ ܒܗܝ …
دوشنبه, 10 آذر 1393 09:37

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕ ܫܒܬܐ

ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܐܠ ܣܦܝܪ ܒ ܡܢܝܢܐ ܕ ܐܕܝܘܡ ܕ ܓܢܗ ܡܫܘܪܪܗ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܠܒܢܢ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܠ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܬܟܦܝܪܝ ܘ ܐܠ …
شنبه, 01 شهریور 1393 10:06

ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ- ܗܢܝܒܠ ܐܠܚܨ

یکشنبه, 25 تیر 1391 20:49

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܩܫܝܼܫܐ ܫܡܘܐܝܠ ܒܬ ܟܘܠܝܐ
سه شنبه, 20 تیر 1391 12:21

ܣܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ ܘ  ܐܫܥܝܐ ܐܠܝܫܥ
سه شنبه, 13 تیر 1391 20:11

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ݁̈ܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܣܐ ܩܫܝܼܫܐ ܐܣܚܩ ܪܐܗܢܐ
شنبه, 27 خرداد 1391 21:07

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܛܘܼܒܝܵܐ ܐܲܒܼܪܗܸܡ ܓܝܘܪܓܝܼܣ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 08:18

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܠܟܘܡ ܠܘܬܪ ܟܪܡ ܘ ܟ̰ܪܠܝܼܣ ܕܢܝܼܐܝܠ
پنج شنبه, 04 خرداد 1391 15:57

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܣܵܪܓܝܼܣ ܐܘ̇ܣܝܼܦܘܼܣ ܘ ܓܝܼܘܵܪܓܝܼܣ ܒܸܢܝܵܡܸܢ ܐܪܣܢܝܣ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:05

ܣܝܘܡ̈ܐ ܘ ܐܘܡܢ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܫܐ ܐܡܹܪܹܐ
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1391 22:26

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܨܘܦܝܐ ܒܣܠܝܘܣ
صفحه1 از2