This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
چرا ما لپ تاپ ۱۴ اینچی ایسوس را اینقدر ارزان میفروشیم؟ پیشنهاد امروز دلار نخر! تتر بخر! خرید و فروش دلار دیجیتال با بهترین قیمت پیشنهاد امروز یک هفته‌ای خونه‌ات …
لینک کوتاه  
شنبه, 01 شهریور 1393 10:06

ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ- ܗܢܝܒܠ ܐܠܚܨ

یکشنبه, 25 تیر 1391 20:49

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܩܫܝܼܫܐ ܫܡܘܐܝܠ ܒܬ ܟܘܠܝܐ
سه شنبه, 20 تیر 1391 12:21

ܣܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ ܘ  ܐܫܥܝܐ ܐܠܝܫܥ
سه شنبه, 13 تیر 1391 20:11

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ݁̈ܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܣܐ ܩܫܝܼܫܐ ܐܣܚܩ ܪܐܗܢܐ
شنبه, 27 خرداد 1391 21:07

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܛܘܼܒܝܵܐ ܐܲܒܼܪܗܸܡ ܓܝܘܪܓܝܼܣ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 08:18

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܠܟܘܡ ܠܘܬܪ ܟܪܡ ܘ ܟ̰ܪܠܝܼܣ ܕܢܝܼܐܝܠ
پنج شنبه, 04 خرداد 1391 15:57

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܣܵܪܓܝܼܣ ܐܘ̇ܣܝܼܦܘܼܣ ܘ ܓܝܼܘܵܪܓܝܼܣ ܒܸܢܝܵܡܸܢ ܐܪܣܢܝܣ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:05

ܣܝܘܡ̈ܐ ܘ ܐܘܡܢ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܫܐ ܐܡܹܪܹܐ
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1391 22:26

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܨܘܦܝܐ ܒܣܠܝܘܣ
سه شنبه, 01 فروردين 1391 15:06

ܣܝܘܡ݁ܐ ܐܬܘܪܝܐ

 ܒܘܐ ܚܝܘܬܐ ܕ ܢܡܪܘܼܕ ܣܝܼܡܘܿܢܘܿ
یکشنبه, 21 اسفند 1390 21:10

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

 ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܝܘܐܝܠ ܘܪܕܐ ܘ ܫܡܘܐܝܠ ܕܘܕ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:17

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܒܒܐ ܠܟܷܝܢ

ܡܢ ܣܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:09

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܘܠܝܡ ܣܪܡܣ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:01

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܪܒܝ ܒܒܓܢ ܬܡܪܙ

ܡܢ ܚܘܪܤܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 10:58

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܪܒܝ ܟܘܪܘܫ ܒܢܝܡܝܢ

ܗܘܝܠܗ ܡܢ ܝܡܐ ܒ ܫܢܬܐ ܕ 1914 ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܗܘ  ܝܘܐ ܟܬܒܐ ܕ 6 ܟܬܒܐ ܒ ܠܝܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐܘ ܚܕܐ ܟܬܒܐ ܥܠ ܬܘܪܨ ܡܡܠܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܘܫܚܬܗ
صفحه1 از2