This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
مܚܘܪܙܐ ܦܝܫܐ ܦܘܕܪܐ ܒܝܕ
ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܟܘܪܘܫ ܒܢܝܡܝܢ ܟܬܒܻܐ ܘܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܡܢܚܐ ܗܢܝܒܠ ܐܠܚܨ ܡܫܘܚܐ ܘ ܨܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ
پنج شنبه, 19 آبان 1390 20:40

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ( ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ)

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ
دوشنبه, 28 شهریور 1390 10:25

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ

ܓܘܪܫܘܡ ܒܪܘܢܐ ܕ ܩܫܝܫܐ ܡܘܫܐ ܕܘܡܢ، ܦܫܠܗ ܗܘܨܠܐ ܓܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܟܪܡܢܫܐܗ ܐܝܟܐ ܕ ܒܒܗ ܡܫܘܬܐܣܠܗ ܠܥܕܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ.ܟܐ ܦܠܚܗܘܐ  ܒ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕ ܢܦܷܛܐ ܥܡ ܡܢܚܐ ܦܐܪܐ ܣܪܡܣ.ܝܘܐ ܫܘܬܦܝܐ ܘ  ܡܚܒܢܐ …
ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 06 تیر 1390 13:35

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

ܠܠܐ ܬܝܡܘܪܙܐ
صفحه2 از2