This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
  ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ  ܕܕܐܥܫ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܗ ܒ ܡܘܨܘܠ. ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܟܣܝܘܢ ܕ ܐܠ ܪܦܕܝܢ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ …
ܚܕ ܓܘܕܐ ܡܟܘܟܒܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܕ ܫܡܗ ܡܘܬܒܘܗ ܝܠܗ ܠܒܫܢܐ ܕ ܟܦܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܛܝܠܗ ܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠ 1000 ܗܕܡܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܣܘܪܝܐ. ܡܠܠܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ …
سه شنبه, 03 مرداد 1391 08:55

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
پنج شنبه, 29 تیر 1391 10:20

ܥܠܝܼܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܼܡܬ̈ܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
سه شنبه, 20 تیر 1391 11:55

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕ ܥܠܝܡ̈ܐ
سه شنبه, 13 تیر 1391 22:28

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܣܬ̈ܐ ܕ ܥܠܝܡ̈ܐ
ܡܝܩܪܐ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ ܫܝܪ ܐܒܕܝ ܝܠܗ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܦܥܘܐ ܕܐܝܪܢ
شنبه, 27 خرداد 1391 21:29

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:37

ܥܠܝܡܐ ܘ ܥܠܝܡܬܐ

ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܝܘܡܝܐ ܕ ܥܠܝܡܐ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:21

ܥܠܝܼܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܣܬ̈ܐ ܕ ܥܠܝܡܗܐ
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1391 13:26

ܥܠܝܡܐ ܘ ܥܠܝܡܬܐ

ܩܒܠܬܐ ܕ ܡܫܬܥܠܢܘܬܐ ܓܘ ܚܝܐ
جمعه, 08 ارديبهشت 1391 21:39

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
جمعه, 01 ارديبهشت 1391 09:57

ܥܠܝܡܐ ܘ ܥܠܝܡܬܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ
پنج شنبه, 10 فروردين 1391 15:38

ܥܠܝܡ݁ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

 ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
پنج شنبه, 18 اسفند 1390 12:53

ܥܠܝܡ̈ܐ ܘ ܥܠܝܡܬ̈ܐ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
یکشنبه, 05 تیر 1390 09:52

ܚܘܪܙܐ ܕ ܥܠܝܡ̈ܐ

ܡܢ ܦܪܣܩܠܐ ܕ ܐܘܪܡܝ   ܦܝܫܐ ܗܘܕܪܐ ܒܝܕ ܢܝܢܘܣ ܘܪܕܐ ܘ ܟܪܘܠܝܢ ܣܪܓܝ