This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
اداره دفاع مدنی فلسطین طی بیانیه‌ای اعلام کرد: جنگنده‌های ارتش اسرائیل یک کارخانه تولید اسفنج در شمال غزه را بمباران کردند که ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯی در این کارخانه …
ܚܕܟܡܐ ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܠܥܪܩ   . ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܘܢܝܐ ܥܒܼܪܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܪܝܢܝܐ̈ ܒܒܓܼܕܕ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܠܥܪܩ ، ܥܒܼܪܗ ܠܥܘܡܪܐ …
ܨܘܪܝܬܐ̈     ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܣܟܝ ܥܠ ܡܝܐ ܒܓܙܪܬܐ ܕܟܝܫ    
ܟܢܘܫܝ ܕܨܘܪܝܬܐ̈- ܡܐܙܠܬܐ ܕ22 ܒܒܗܡܢ ܒܬܗܪܢ  
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܬܠܬܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ    
اعتراضات و تظاهرات در آمریکا در پی اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات این کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که برخی از هواداران دونالد ترامپ با در دست داشتن …
                             
  ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܒܗܘܬܠ ܕܒܘ - ܪܝܘܙ ܦܝܫܠܗܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܬܠܘܢ ܥܕܢܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ. ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
پنج شنبه, 14 اسفند 1393 11:36

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

. ܪܙܐ ܢܓܻܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܐܙܢܣ ܐܚܟܝ ܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ …
ن. ܟܢܘܫܐ ܛܒܝܐ ܒܘܬ  ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܫܪܟܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܪܐ.. ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܢܬܢ …
آ   ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܒܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܠܝܣܘܪܗ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܘ ܛܠܒܠܘܢ ܠܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ.  ܩܪܒܐܠ 220ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܗܣܟܗ …
 ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ …
ا ܡܢ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܢܫܪܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܚܕ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕ ܐܗܐ …
صفحه1 از4