This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
لینک کوتاه  
لینک کوتاه  
پنج شنبه, 27 تیر 1398 12:19

ܥܘܡܪܐ ܕ ܘܢܟ ܘ ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ

ܥܘܡܪܐ ܥܬܝܩܐ ܘ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܢܘܬܪܕܐܡ ܕܦܪܝܣ ܒܢܘܪܐ
ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ -ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ   مرد آشوری در موزه لوور گو ا دا بانوی لگاش ۲۱۲۰ پ م لوح پیروزی نرام سین -۲۲۵۴ پ م مجسمه مرمری …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈  ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܬܘܛܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ: ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܢܐ ܢܝܚܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܦܪܢܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ-ܥܪܩ   ܥܘܡܪܢܐ ܬܠܝܚܐ ܡܝܪܬ ܓܪܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܦܢܝܬܐ  ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܘܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܗܦܟܝܐ ܗܝ ܦܝܫܠܗ …
صفحه1 از8