شنبه, 21 بهمن 1391 10:10

ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕ ܕܘܢܝܐ

شنبه, 14 بهمن 1391 11:33

ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܦܢܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ

شنبه, 07 بهمن 1391 09:55

ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܩܘܢܓܝܬ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ

دوشنبه, 27 آذر 1391 13:17

30 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ

سه شنبه, 14 آذر 1391 12:09

ܐܝܕܬ̈ܐ ܡܬܪܓ̣ܫܢܐ ܕܚܕ ܪܘܒܘܬ

سه شنبه, 07 آذر 1391 12:11

ܐܣܟܢ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܒ ܚܕ ܕܩܝܩܐ

دوشنبه, 06 آذر 1391 11:48

ܝܘܒܒܼܐ ܚܕܬܐ tv