چهارشنبه, 03 آبان 1391 13:27

ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ clip1

چهارشنبه, 03 آبان 1391 09:18

ܫܓܘܫܝܐ ܒܠܒܢܢ

دوشنبه, 01 آبان 1391 11:45

ܝܘܠܦܢܐ ܡܘܢܬܝܐ

دوشنبه, 01 آبان 1391 11:42

ܪܘܒܘܬ ܒܕܘܡܝܐ ܕܒܬܰܪ -ܐܢܫܐ

پنج شنبه, 27 مهر 1391 09:35

ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܩܘܢܓ̰ܝܬ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ

دوشنبه, 24 مهر 1391 11:53

ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܚܘܡ̈ܐ ܕܪܩܝܥܐ

شنبه, 22 مهر 1391 11:01

ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܘܝܠܐ ܙܥܘܪ̈ܐ

ܙ
سه شنبه, 18 مهر 1391 08:44

ܗܒܼܝ ܚܕܬܐ ܒ ܕܪܡܢܬܐ ܕܣܪܬܐܢ

ܚܰܕ ܢܝ̣ܣܳܢ ܪܝ̣ܫܶܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܡ ܚܕܰܟܡܐ ܨܘܪ̈ܝܬܐ
 ܡܫܡܥܘܢ
یکشنبه, 06 آذر 1390 09:26

ܒܘܪ̈ܓܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܘܛܒܝܒܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܡܕܝܕ ܘܐܙܟ ܘܟܦܫܢܗ܆ ܘܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܝܘܡܢܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ …
دوشنبه, 16 خرداد 1390 13:07

ܟܠܘ ܣܘܩܠܐ ܝܢ ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܘܫ ܥܙܝܙܝܢ ܟܗܢܐ ܡܘܚܒܐ ܕ ܥܕܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
صفحه7 از7