ܚܰܕ ܢܝ̣ܣܳܢ ܪܝ̣ܫܶܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܡ ܚܕܰܟܡܐ ܨܘܪ̈ܝܬܐ
 ܡܫܡܥܘܢ
یکشنبه, 06 آذر 1390 09:26

ܒܘܪ̈ܓܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܘܛܒܝܒܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܡܕܝܕ ܘܐܙܟ ܘܟܦܫܢܗ܆ ܘܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܝܘܡܢܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ …
دوشنبه, 16 خرداد 1390 13:07

ܟܠܘ ܣܘܩܠܐ ܝܢ ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܘܫ ܥܙܝܙܝܢ ܟܗܢܐ ܡܘܚܒܐ ܕ ܥܕܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
صفحه8 از8