ܨܘܪܝܬܐ- ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܓܘܪܐ ܕܘܝܢ ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܢ ܩܡ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܚܫܠܗ ܠܥܘܡܪܐ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ - ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܬܗܪܢ                         ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ - ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܬܗܪܢ        …
ܙܒܢܬܐ ܕܢܩܒܼܐ ܝܚܣܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܦ̇ܬܪ ܒܝܕ ܕܐܥܫ +ܨܘܪ̈ܝܬܐ  ܛܝܡܐ ܕܐܢܐ ܢܩܒܼܐ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܫܢܐ ܕܕܝܗ ܝܠܗ ܡܢ 500 ܗܠ 2000 ܕܘܠܪ. ܕܐܥܫ ܒܝܘܡܢܐ ܐܚܪܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ100 ܢܩܒܼܐ ܒܐܗܐ ܦܨܠܐ …
  .ܩܘܪܒܐ ܠ50 ܡܠܝܘܢ ܐܡܪ̈ܟܝܐ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 50 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܘ ܙܘܕܐ …
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܐܝܟ ܐܝܪܢ ܘܗܚܡܢܫܝ ܪܒܐ ܡܬ ܚܙܝܢܬܐ ܝܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܟܐܪ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ ܫܒܒܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܗܚܡܢܫܝ ܐܬܘܪ ܝܗܘܐ ܫܡܐ ܕܚܕܐ …
دوشنبه, 25 خرداد 1394 10:50

ܓܢܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ ܕܒܒ݂ܠ

              ܡܠܟܐ ܕܒܒܼܠ ܢܒܘܟܼܕܢܨܪ ܬܪܝܢܐ ܒܢܐܠܗ ܠܓܢܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ ܫܢَܬܐ ܕ 600 ܩܕَܡ ܡܫܝܚܐ ܓܘ ܡܕܝܢَܬܐ ܕܒܒܠ ܕܝܠܗ̇ ܢܦܠܬܐ ܥܠ ܪܓܼܘܠܐ ܕ ܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܠܬܝܡܢܐ …
ܡܒܘܥܐ ܡܗܠܝܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ . ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܠܗ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܢܦܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܕܘܟܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܥܗܕܬܐ ܝܠܗ ܒܦܢܝܬܐ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܘ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ         ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܥܡ ܘܬܝܟܢ ܒܘܬ ܝܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܗܘܝܠܠܗܝܘ …
                                                            …
ܨܘܪܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܡܢܕܘ ܕܐܬܪܐ ܕܢܦܐܠ زنان پلیس راهنمایی رانندگی در بغداد (+عکس و فیلم) چين؛ آزمايش هواپيمای اکرانوپلان (فیلم)  
 ܬܦܩܝܬ̈ܐ ܕܙܪܝܦ ܠܚܕܪ̈ܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܝܐ-ܐܦܪܝܩܐا                   ا                   11* معاون نخست وزیر قطر   …
شنبه, 29 فروردين 1394 13:46

ܚܘܪܙܐ ܕܝܙܡܐ ܕܓܝܣܐ ܒܬܗܪܢ+ܨܘܪܝܬܐ

ܚܘܪܙܐ ܕܝܙܡܐ ܕܓܝܣܐ ܐܕܝܘܡ ܒܬܗܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ مراسم رژه روز ارتش کد خبر: ۴۹۲۳۷۷ تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹ - 18 April 2015 در این …
ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܥܪܩ-ܨܘܪܬܐ  ܬܦܩܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܡ ܦܘܕ ܡܥܨܘܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܥܪܩ - ܗܟܝܡ …
دوشنبه, 27 بهمن 1393 09:19

ܢܩܒܼܐ̈ ܒ ܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ+ ܨܘܪܬܐ

ܒܩܐܡ ܢܩܒܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒ ܓܝܣܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܒ ܕܦܢܐ ܕ ܕܟܪܐ ܒܦܠܫܐ ܝܢܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܝܢܐ ܗܝܪܢܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ …
.ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܡܢ ܒܬܪ ܦܠܫܐ                                             …
ܬܗܪܢ ܒ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕ ܩܪܒܢܬܐ ܠ ܫܢܰܬܐ ܕ2015+ܨܘܪ̈ܝܬܐ                           منبع: ایسنا برچسب‌ها: مسیحیان، ارامنه، سال نو میلادی
ܦܪܨܘܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢ̈ܐ ܢܫܪܗܘܢ ܠ ܚܕ ܟܦܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ ܣܝܕܢܝ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܕܒܩܠܗܘܢ ܩܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 30 ܓܢܬܐ.ܩܡ ܦܢܓܪܐ ܕ ܐܗܐ ܕܘܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗܝ ܚܙܝܐ ܒܝܕܓ ܕ ܓܘܕܐ …
پ   ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܠܝܨܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܕ ܬܠܬܐ ܓܒܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠ ܪܗܛܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ …