ܨܘܪܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܡܢܕܘ ܕܐܬܪܐ ܕܢܦܐܠ زنان پلیس راهنمایی رانندگی در بغداد (+عکس و فیلم) چين؛ آزمايش هواپيمای اکرانوپلان (فیلم)  
 ܬܦܩܝܬ̈ܐ ܕܙܪܝܦ ܠܚܕܪ̈ܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܣܝܐ-ܐܦܪܝܩܐا                   ا                   11* معاون نخست وزیر قطر   …
شنبه, 29 فروردين 1394 13:46

ܚܘܪܙܐ ܕܝܙܡܐ ܕܓܝܣܐ ܒܬܗܪܢ+ܨܘܪܝܬܐ

ܚܘܪܙܐ ܕܝܙܡܐ ܕܓܝܣܐ ܐܕܝܘܡ ܒܬܗܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ مراسم رژه روز ارتش کد خبر: ۴۹۲۳۷۷ تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹ - 18 April 2015 در این …
ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܥܪܩ-ܨܘܪܬܐ  ܬܦܩܬܐ ܕ ܬܚܠܘܦܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܡ ܦܘܕ ܡܥܨܘܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܥܪܩ - ܗܟܝܡ …
دوشنبه, 27 بهمن 1393 09:19

ܢܩܒܼܐ̈ ܒ ܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ+ ܨܘܪܬܐ

ܒܩܐܡ ܢܩܒܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒ ܓܝܣܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܒ ܕܦܢܐ ܕ ܕܟܪܐ ܒܦܠܫܐ ܝܢܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܝܢܐ ܗܝܪܢܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ …
.ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܡܢ ܒܬܪ ܦܠܫܐ                                             …
ܬܗܪܢ ܒ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕ ܩܪܒܢܬܐ ܠ ܫܢܰܬܐ ܕ2015+ܨܘܪ̈ܝܬܐ                           منبع: ایسنا برچسب‌ها: مسیحیان، ارامنه، سال نو میلادی
ܦܪܨܘܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢ̈ܐ ܢܫܪܗܘܢ ܠ ܚܕ ܟܦܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ ܣܝܕܢܝ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܕܒܩܠܗܘܢ ܩܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 30 ܓܢܬܐ.ܩܡ ܦܢܓܪܐ ܕ ܐܗܐ ܕܘܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗܝ ܚܙܝܐ ܒܝܕܓ ܕ ܓܘܕܐ …
پ   ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܠܝܨܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܕ ܬܠܬܐ ܓܒܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠ ܪܗܛܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ …
ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܝܙܕܝ ܒ ܦܪܠܡܢ ܘ ܡܘܬܒܐ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܡܙܕܝܢܬܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒܘܬ ܢܩܒܐ ܐܝܙܕܝ . ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܩܝܘܡܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܕ ܥܪܩ …
چهارشنبه, 09 مهر 1393 10:31

ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܘܝܢܕܘܙ 10-

ܡܚܪܒܼܬܐ ܕ ܚܕ ܒܢܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܥܪܩ ܒܝܕ ܕܐܥܫ
م ܚܕܟܡܐ ܡܒܘܥܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܐ ܒܘܬ ܠܒܠܬܐ ܕ ܣܝܡܐ ܥܬܝܩܐ ܘ ܛܝܡܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܕ ܝܢܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘ ܐܬܘܪܝܐ …
جمعه, 07 شهریور 1393 18:08

ܨܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ ܡܘܫܟ ܕܒܘܪ ܕ 373

ܨܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ ܡܘܫܟ ܕܒܘܪ ܕ 373 موشک سامانه پدافندی برد بلند باور 373 رادار سامانه پدافندی برد بلند باور373 رادار سامانه پدافندی برد بلند باور373 در جریان خرید این …
عناصر گروه تروریستی داعش، یک روزنامه نگار آمریکایی را سر بریدند. داعش این خبرنگار آمریکایی را در سال ۲۰۱۲ در ادلب سوریه ربود. عناصر داعش اعلام کردند که این روزنامه …
ܓܝܡ ܠܘܒ ܫܩܠܢܐ ܕ ܛܒܐ ܘܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ:ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܩܪܝܬܝܩܝ ܙܝܕܢܬܐ ܕ ܐܡܪܟܝܬ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܪ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ …
  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܣ.ܢ.ܢܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܦܝܫܡܪܓ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܒܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܣܕܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܡܢ ܕܐܥܫ …
ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠ ܦܠܛܬܐ ܕ ܗܠܩܬܐ ܕ ܙܘܘܓܐ ܕ ܢܩܒܼ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܢ ܐܝܕܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܣܢܕܬܐ ܕ ܐܘܡ- ܐܠ ܪܒܝܥܝܢ ܐܰܡܪܐ: ܥܒܼܘܕ̈ܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒܓܢܒܪܐ ܝܢ̈ܐ …
چهارشنبه, 11 تیر 1393 13:33

ܕܐܥܫ ܘ ܨܕܡ- ܥܒܕܘܬܐ ܚܕܬܐ

ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܫܘܩ ܡܢ ܐܣܪܬܐ ܕ ܒܝܕܓ ܟܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܘ ܡܬܘܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܙܘܒܛܢܐ ܐܘܦ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܡܬܒܬܐ ܕ ܫܟܠܐ ܕ ܨܕܡ ܒ ܦܢܝܬܐ …