ܚܙܝܡܘܢ̈- ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܬܪܐ  ܒܣܢܕܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܕܥܡܐ
پنج شنبه, 22 اسفند 1398 10:22

ܬܡܙܬܐ ܕܥܠܘܠܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܗܪܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܘܟܪܝܢ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ
پنج شنبه, 10 بهمن 1398 10:35

ܚܙܝܡܘܢ̈: ܬܪܡܦ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܕܘܪܐ

ܚܙܝܡܘܢ̈- ܗܡܙܡܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܣܪܕܐܪ ܗܐܓܻܝ ܙܐܕܗ ܒܘܬ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܐܘܟܪܝܢ  
صفحه1 از11