نابودی تجهیزات جنگی جمهوری آذربایجان از شایعه تا واقعیت + فیلم     جمهوری آذربایجان خبر مربوط به نابودی تانک‌ها، بالگردها و پهپادهای خود در نتیجه اقدامات نیروهای …
ܘܝܕܥܘ- ܝܡܬܐ ܕܢܝܙ̇ܢ  ܝܢ ܢܓܝܢ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܫܦܪܬܐ ܒܟܫܡܝܪ
ܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܥܡ ܡܝܩܪܐ ܫܪܠܝ ܐܢܒܼܗ  ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ
چهارشنبه, 15 مرداد 1399 09:33

ܘܝܕܥܘ: ܓܕܫܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕܒܝܪܘܬ

سه شنبه, 07 مرداد 1399 11:50

ܚܒܪܐ̈ ܡܢ ܦܩܝܬܐ ܒܐܠ ܨܦ̇ܪ ܕܒܓܻܕܕ

ܡܬܐ ܫܦܪܬܐ ܕܟܪܝܟ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܗܟܝܠܘܝܗ ܘ ܒܘܝܪ ܐܗܡܕ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܠ ܪܓܼܘܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܠܗ̇ܠܦܢܝܬܐ ܡܗܢܝܢܬܐ ܕܣܝܣܚܬ ܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܣܝܩܬܐ ܠܛܘܪܐ ܕܕܢܐ. ܚܕ ܡܬܐ ܒܥܬܝܩܘܬܐ ܕ2ܐܠܦܐ̈ ܫܢܐ̈. …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܘܝܕܥܘ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ  ܛܒܝܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܘ ܐܠ ܟܙܡܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܒܬܗܪܢ
صفحه1 از14