ܡܘܬܐ ܕ61 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܛܘܦܢܐ ܒܐܡܪܟܐ ܐܗܐ ܛܘܦܢܐ ܗܘܐܠܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ 61 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 6 ܬܠܝܩܐ̈  
ܫܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܘܬ ܠܒܼܫܬܐ ܒܪܝܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕ ܕܓܝܣܐ
چهارشنبه, 03 شهریور 1400 13:07

ܟܪܒܐ ܕܥܡܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܡܢ ܐܡܪܟܐ- ܘܝܕܥܘ

پنج شنبه, 28 مرداد 1400 17:26

ܡܪܓܐ ܕܓܘܠ ܓܐܒܼ ܙܒܐܢ ܕܡܗܪܝܙ

ܐܗܐ ܡܪܓܐ ܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܝܙܕ ܘ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕܦܟܪܬܐ ܕܚܕܘܪܐ̈.
صفحه1 از21