پنج شنبه, 17 بهمن 1398 10:36

ܚܙܝܡܘܢ̈- ܦܠܘܣܝ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܦܪܛܬܐ ܕܘܪܩܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܫܢܰܬܝܐ ܕܬܪܡܦ ܝܗܘܐ ܦܘܢܝܐ ܟܻܡ ܙܥܘܪܐ ܩܐ ܕܝܗ

ܚܙܝܡܘܢ̈- ܦܠܘܣܝ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܦܪܛܬܐ ܕܘܪܩܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܫܢܰܬܝܐ ܕܬܪܡܦ ܝܗܘܐ  ܦܘܢܝܐ ܟܻܡ ܙܥܘܪܐ ܩܐ ܕܝܗ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید