چهارشنبه, 23 بهمن 1398 13:00

ܚܙܝܡܘܢ- ܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܢܝܫܢܩܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ

 ܚܙܝܡܘܢ- ܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܢܝܫܢܩܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ  ܒܐܝܪܢ

 

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید