ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
دوشنبه, 18 فروردين 1399 09:55

ܚܙܝܡܘܢ̈- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܘܬ ܕܪܡܢܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܟܪܬܐ ܦܪܫܬܐ ܒܝܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܝܢ ܐܢܝ ܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܐܝܪܢ

ܚܙܝܡܘܢ̈- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܘܬ ܕܪܡܢܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܦܟܪܬܐ ܦܪܫܬܐ ܒܝܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܝܢ ܐܢܝ ܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܐܝܪܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید