سه شنبه, 03 تیر 1399 00:01

ܘܝܕܥܘ: ܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ ܥܡ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܘܝܕܥܘ: ܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ ܥܡ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܘܝܕܥܘ: ܣܝܥܬܐ ܕܗܟܝܡܐ ܥܡ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید