This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
جمعه, 03 تیر 1401 18:27

ܠܒܼܪܘܦ̇:ܒܣܢܕܐ ܝܘܚܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ- ܚܙܝܡܘܢ

ܠܒܼܪܘܦ̇:ܒܣܢܕܐ ܝܘܚܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ- ܚܙܝܡܘܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید