This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 07 تیر 1401 11:42

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ: ܐܝܬܠܢ ܗܒܼܝ ܒܚܡܢܬܐ ܛܒܐ ܘ ܫܪܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܩܪܒܢܚܝ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ: ܐܝܬܠܢ ܗܒܼܝ ܒܚܡܢܬܐ ܛܒܐ ܘ ܫܪܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܩܪܒܢܚܝ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید