چهارشنبه, 10 بهمن 1397 10:28

spv ܗܝ ܕܓܪܟ ܝܥܕܝܬܘܢ̈ ܒܘܬ

شنبه, 01 دی 1397 13:16

ܘܝܕܥܘ - ܪܘܗܢܝ ܒܬܘܪܟܝܐ

پنج شنبه, 10 آبان 1397 12:30

ܘܝܕܥܘ- ܬܪܡܦ ܘ ܙܘܝܚܐ ܕܗܠܘܘܝܢ

ܘܝܕܥܘ- ܬܪܡܦ ܘ ܙܘܝܚܐ ܕܗܠܘܘܝܢ
ܦ̇ܝܠܡ- ܚܝܘܬܐ ܒܪܩܝܐ ܕܐܟܼܝ ܝܠܗ̇
ܦ̇ܝܠܡ- ܚܝܘܬܐ ܒܪܩܝܐ ܕܐܟܼܝ ܝܠܗ̇
دوشنبه, 12 شهریور 1397 09:59

ܦ̇ܝܠܡ: ܨܠܡܐ ܕܚܠܝ ܥܠ ܦܪܙܠܐ