ܒܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܫܘܪܟܠܘܢ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ
ܫܡܝܐ ܕ ܬܗܪܢ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܘܐ ܣܗܕܐ ܕ ܚܕ ܗܘܐ ܬܘܙܢܐ ܘ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܫܚܬܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܣܒܐ ܘ ܡܪܥܢܐ ܠܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܒܝܬܘܬܐ           …
چهارشنبه, 02 مهر 1393 12:43

ܚܙܝܡܘ̈ܢ

ܚܙܝܡܘ̈ܢ
صفحه7 از7