سه شنبه, 06 مهر 1395 19:02

ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܕܫܬܐ- 8ܫܢܐ̈-ܦܝܠܡ

   ܐܗܐ ܙܓܼܐ ܒܫܡܐ ܕܟܻܦܪ ܝܠܗ ܙܓܼܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܛܥܘܝܢܐ ܒܙܓܼܐ ܕܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟܻܐ..