چهارشنبه, 11 شهریور 1394 11:04

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܓܕܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܚܝܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬ- ܗܡܢܢܐ ܝܠܗ

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܓܕܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܚܝܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬ- ܗܡܢܢܐ ܝܠܗ

 

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܓܕܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܚܝܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬ- ܗܡܢܢܐ ܝܠܗ

ܟܘܡܝܣܪܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܒܘܡܒܪܢܐ ܗܘܝܐ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܓܘܪܐ ܘܠܐ ܡܬܗܡܡܢܐ  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ ܢܫܝܐ ܘܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܟܘܡܝܣܪܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܓܐ ܐܚܟܻܝ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ 95 ܓܢܬܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܬܥܙ ܘܙܘܕܐ ܡܢ 130 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܐ ܝܢܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ 53 ܓܢܬܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܕ20 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܬ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܥܙ ܒܬܝܡܢ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ20 ܒܝܬܘܬܐ ܙܐ ܬܠܝܚܐ ܝܢܐد

ܟܘܡܝܣܪܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܒܘܡܒܪܢܐ ܗܘܝܐ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܓܘܪܐ ܘܠܐ ܡܬܗܡܡܢܐ  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ ܢܫܝܐ ܘܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید