This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ: ܬܪܡܦ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܼܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ ܒܚܕܐ ܡܡܠܐ ܟܬܒܼܠܗ: ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܠܐ ܝܠܗ …
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 10:19

ܡܫܡܗ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ -ܐܣܗܩ ܪܝܗܢܝ