پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 11:57

یوناتن بت کلیا : خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود

یوناتن بت کلیا : خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود

به گزارش رادیو آشوری یوناتن بت کلیا ،ماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت نابه سامان بازار مسکن متاثر از مولفه هایی همچون کمبود واحد مسکونی است، افزود: خروج آمریکا از توافق برجام به رشد قیمت مسکن و نابه سامانی قیمت ها نمی انجامد.
مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است، تصریح کرد: با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها از برجام و اعتقاد آن ها به پایبندی ایران در این توافق هیچ خللی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

یوناتن بت کلیا ، با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت نابه سامان بازار مسکن متاثر از مولفه هایی همچون کمبود واحد مسکونی است، افزود: خروج آمریکا از توافق برجام به رشد قیمت مسکن و نابه سامانی قیمت ها نمی انجامد.
مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است، تصریح کرد: با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها از برجام و اعتقاد آن ها به پایبندی ایران در این توافق هیچ خللی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. - See more at: http://www.fasletejarat.ir/Fa/News/65973/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.O7WDBhzU.dpuf
یوناتن بت کلیا ، با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت نابه سامان بازار مسکن متاثر از مولفه هایی همچون کمبود واحد مسکونی است، افزود: خروج آمریکا از توافق برجام به رشد قیمت مسکن و نابه سامانی قیمت ها نمی انجامد.
مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است، تصریح کرد: با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها از برجام و اعتقاد آن ها به پایبندی ایران در این توافق هیچ خللی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. - See more at: http://www.fasletejarat.ir/Fa/News/65973/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.O7WDBhzU.dpuf

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید