چهارشنبه, 11 مهر 1397 11:23

در مراسم افتتاحیه کنگره بیست ونهم اتحادیه جهانی آشوریان- پیام فریدون درمو ،عضو هیئت مشاورین اتحادیه جهانی آشوریان

  در مراسم افتتاحیه کنگره بیست ونهم اتحادیه جهانی آشوریان- پیام فریدون درمو ،عضو هیئت مشاورین اتحادیه جهانی آشوریان

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید