چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:50

تصاویر : مراسم یکشنبه نخل(یکشنبه اوشانا) در نقاط مختلف جهان

تصاویر : مراسم یکشنبه نخل(یکشنبه اوشانا) در نقاط مختلف جهان
مسیحیان در کشورهای مختلف جهان، یکشنبه نخل یا عید شعانین را جشن گرفتند. این مناسبت مذهبی در یکشنبه قبل از عید پاک جشن گرفته می شود.
تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
 
 تصاویر : مراسم یکشنبه نخل در نقاط مختلف جهان
منبع: انتخاب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید