This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܚܘܠܡܢܐ ܒܒܝܬܘܬܐ
     
چهارشنبه, 07 آبان 1393 09:55

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

جمعه, 25 مهر 1393 15:38

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

     
سه شنبه, 08 مهر 1393 20:14

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

پنج شنبه, 27 شهریور 1393 09:56

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

چهارشنبه, 19 شهریور 1393 11:15

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

جمعه, 14 شهریور 1393 09:02

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

یکشنبه, 09 شهریور 1393 21:44

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

یکشنبه, 09 شهریور 1393 21:24

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕ ܥܠܝܡܘܬܐ

سه شنبه, 28 آبان 1392 12:35

ܟܪܙܘܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܐܕܝ ܕܢܐܝܠ