جمعه, 26 خرداد 1396 12:18

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܒܘܫܝܘܘܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ̈ ܡܫܘܪܪܗ ܠܚܘܪܙܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܥܠ ܐܝܪܢ . 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܆ܕܐܝܪܢܐ 98 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܣܢܬܘܪ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܩܠܐ ܣܙܓܪܢܐ ܩܐ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ  ܘ 2 ܣܢܬܘܪ ܙܐ ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ. ܣܢܬܘܪ ܒܪܢܝ ܣܢܕܪܙ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܘܪܡܢܬ ܘ ܪܢܕ ܦܐܠ ܡܢ ܟܢܬܟܝ ܝܗܒܼܾܗܘܢ ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ ܩܐ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید