شنبه, 27 خرداد 1396 11:50

ܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ

ܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ

ܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ

ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ  ܒܢܫܪܬܐ ܠܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܩܒܠܬܐ ܕ ܚܘܙܕܓܐ ܓܘܪܐ ܡܘܩܪܡܠܗܘܢ̈ ܘ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܥܨܝܐ ܠܥܪܩܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ  ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ)  ܕܥܪܩ ܟܠܝܠܗܘܢ̈ ܩ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕ ܬܠ ܙܠܬ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܘ ܒܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ̈ ܙܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 30 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܙܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ̈. ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܩ ܫܘܪܝܠܗܘܢ̈ ܠܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ 19 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܒܼܪܝܗ ܕ2017 ܘ ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܐܝܬܠܗܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ. ܛܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܙܐ ܒܘܬ ܕܪܒܢܬܐ ܕܬܠܬܐ ܥܡܪܐ ܕܥܪܩ ܒܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܣܘܠܝܡܢܝܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید