یکشنبه, 28 خرداد 1396 11:52

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܡܝܐ ܕܪܓܼܘܠܐ ܕܗܘܪܡܘܙ ܗܠ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܡܝܐ ܕܪܓܼܘܠܐ ܕܗܘܪܡܘܙ ܗܠ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܡܝܐ ܕܪܓܼܘܠܐ ܕܗܘܪܡܘܙ ܗܠ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ

ܐܕܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܗ ܪܙܡܝܫ ܓܘܪܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܓܘܪܐ  ܕܦܠܫܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܡܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܪܓܼܘܠܐ ܕܗܘܪܡܘܙ . ܢܝܫܐ ܡܢ ܐܗܐ ܨܚܨܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ  ܘ ܡܚܘܝܕܬܐ  ܝܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܕ ܢܣܝܢܐ ܓܝܣܝܐ  ܒܝܠ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܡܡܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܡܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید