چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 29 خرداد 1396 17:57

ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܩܐ ܝܡܢ

ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܝܡܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܩܐ ܝܡܢ

ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ

ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܟܡܐ ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ ܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܪܣ ܘ ܡܝܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܓܻܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ. ܐܘܦ ܙܐ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܙܐ ܗܘܝܠܗ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܡܐܪ ܒ 100ܟܝܠܘܡܬܪ ܕܬܝܡܢܐ ܕܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܗܘܢ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید