دوشنبه, 26 تیر 1396 12:21

ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܣܒܒ 3 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 5 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܦܩܝܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܘܐ ܒܫܘܩܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕܢܗܪܘܘܢ ܒ1 ܡܘܬܢܐ ܘ 2 ܕܪܒܢܐ̈. ܦܩܝܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܙܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠܐܡܢܗ ܒܚܕ ܫܘܩܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܒܓܼܕܕ 2 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 3 ܕܪܒܢܐ̈.

 ܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܪܒܐ ܓܗܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ. ܓܘܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܩܪܡܬܐ ܒܡܘܨܘܠ ܘ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܐܝܕܐ ܡܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܘܦܛܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܦܢܝܬܐܗ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܙܒܘܢܘܬܐ ܕܕܝܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܘܬ ܡܩܪܡܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܒܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید