پنج شنبه, 19 مرداد 1396 11:27

ܟܘܬܪܐ ܕܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܘܫ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ

ܟܘܬܪܐ ܕܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܘܫ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ

ܟܘܬܪܐ ܕܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܘܫ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܫܘܝܠܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܘܗܗ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܬ ܒܗܪܝܢ ܘ ܡܨܪ.

 ܐܢܐ̈ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ5 ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܟܠܝܠܘܢ̈ ܠܟܠܝ ܝܣܘܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܩܬܪ ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܓܢܗܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ. ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܐ ܡܘܙܒܛܐ ܘ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܠܐ ܝܠܗ ܩܘܒܠܐ ܠܐܗܐ ܓܢܗܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید