یکشنبه, 22 مرداد 1396 23:03

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ̈ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܝܣܘܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید