سه شنبه, 31 مرداد 1396 11:00

ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܕ20 ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ 5 ܝܘܡܢܐ̈

ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܕ20 ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ 5 ܝܘܡܢܐ̈

ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܕ20 ܡܢ ܡܐܐ ܗܠ 5 ܝܘܡܢܐ̈

ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ ܗܠ 20 ܡܢ ܡܐܐ ܩܐ 5 ܝܘܡܢܐ̈ ܒܣܝܬ ܕܦ̇ܪܕܘ.

 ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܚܝܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܐܡܪܗ: ܬܗܪܢ ܒܩܐܡ  ܐܝܬܠܗ ܡܨܥܝܬܐ ܒܣܝܬ ܕܦ̇ܪܕܘ ܘ ܗܠ 5 ܝܘܡܢܐ ܟܐ ܡܨܝܐ ܫܪܝܐ ܠܡܡܠܝܬܐ ܕܐܘܪܢܝܘܡ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܣܙܓܪܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ) ܥܡ ܐܝܪܢ. ܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܐ ܝܠܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܙܐ ܐܡܝܢܐܝܬ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید