سه شنبه, 31 مرداد 1396 12:47

ܦܪܨܘܦܐ ܐܨܠܝܐ ܕܝܘܐ ܥܒܼܘܕܐ ܒܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܬܪܐ ܕܦ̇ܢܠܢܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ

ܦܪܨܘܦܐ ܐܨܠܝܐ ܕܝܘܐ ܥܒܼܘܕܐ ܒܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܬܪܐ ܕܦ̇ܢܠܢܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ

ܦܪܨܘܦܐ ܐܨܠܝܐ ܕܝܘܐ ܥܒܼܘܕܐ ܒܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܬܪܐ ܕܦ̇ܢܠܢܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܚܕܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܒܦ̇ܢܠܢܕ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ  ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܗܘ ܕܝܘܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܫܡܐ ܕܕܝܗ  ܝܠܗ ܥܒܕܘܠ ܪܗܡܢ ܡܫܟܬ 18 ܫܢܐ ܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܓܼܪܒ ܕܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ2 ܢܩܒܼܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕ8 ܓܢܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ. ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܦܘܠܝܣ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܪܒܢܬܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ.

 ܒܝܘܡܢܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܬܦܩܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ. ܐܝܟ ܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید