چهارشنبه, 15 شهریور 1396 11:32

ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ- ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ- ܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܠܝ ܐܦ

ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ- ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ- ܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܠܝ ܐܦ

ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ- ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ- ܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܠܝ ܐܦ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܛܥܠܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܚܬܡܠܗ ܒܒܪܒܪܘܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕ2-2 ܗܠ ܕܣܘܪܝܐ ܫܩܠܗ ܠܦܣܣܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܒܦܠܝ ܐܦ.

. ܒܐܗܐ ܪܐܙܐ ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܩܢܝܬܐ ܕ22 ܩܠܐ ܡܢ 10 ܛܥܠܝܬܐ̈ ܕܒܼܩܠܗ ܠܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܥܒܪܪܬܐ ܠܛܥܠܝܬܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید