ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 29 مرداد 1392 12:14

ܬܦܩܬܐ ܕܢܙܝܪ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܢܙܝܪ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܢܙܝܪ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܢܙܝܪܐ ܟܝܡܝܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܝܠܠܘܢ ܬܦܩܬܐ  ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ.

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܚܒܪܠܗ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܢܙܝܪܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܡܫܟܚܬܐ ܕܫܪܪܐ .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید