سه شنبه, 21 شهریور 1396 13:25

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܗܘܐ ܘ ܡܝܐ ܕܦܪܝܣ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܗܘܐ ܘ ܡܝܐ ܕܦܪܝܣ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܝܣ ܕܝܠܗ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܘܬ ܗܘܐ ܘ ܡܝܐ.

 ܐܢܐ̈ ܡܒܘܥܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܐܗܐ ܕܬܪܐܡܦ ܤܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܩܐ ܐܣܟܬ ܦܪܘܥܝܬ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܐܙܢܣ ܕܢܛܪܬܐ ܕܬܝܚܘܒ ܚܝܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܝܪܐ ܝܠܗ ܕ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܒܦܘܣܩܢܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܕ ܦܐܫ ܕܒܼܝܩܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید