سه شنبه, 21 شهریور 1396 13:28

ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܡܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܒܘܡܒ ܦܝܫܬܐ ܙܘܪܙܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ

ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܡܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܒܘܡܒ ܦܝܫܬܐ ܙܘܪܙܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ

ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܡܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܒܘܡܒ ܦܝܫܬܐ ܙܘܪܙܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ

ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ 16 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ ܒܟܢܫܐ ܕ ܨܘܒܝܐ̈ ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܒܘܡܒ ܟܻܡ ܓܘܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܬܘܪܨܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ  ܕܝܠܗ ܠܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܡܫܡܗܐ ܠ ܓܻܝ ܒܝ ܝܘ 43 ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܐܗܐ ܒܘܡܒ ܒܩܪܝܘܗ ܝܠܗ ܝܡܐ ܕܟܠܝ ܒܘܡܒܐ̈.

 ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܗܐ ܒܘܡܒ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܬܐ ܒܘܡܒ ܟܻܡ ܚܝܠܢܬܐ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܝܠܗ ܠܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܘ ܬܘܪܨܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܡܢ ܕܫܡܥܝܠܝ ܠܐܗܐ ܫܡܐ ܪܒܐ ܢܟܼܦܠܝ........

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید