چهارشنبه, 22 شهریور 1396 11:54

ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ

ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ

ܛܠܒܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ.

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܛܠܒܠܗ ܠܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܗܝ ܕܒܩܐܡ ܝܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܐܪ ܘ ܝܠܗ ܠܐ ܢܫܝܬܐ

 ܐܗܐܠܛܠܒܬܐ ܕܙܝܪܦ ܝܘܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܐܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐܗ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܢܕܙܢܙܝ ܘ ܡܠܙܝ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید